Balancery.eu

Balancéry - elektronické a pneumatické balancéry:

Balancer

Balancéry jsou inteligentní, elektronicky řízené systémy stálého vyvažování hmotnosti břemena do stavu "beztíže".

Balancéry umožňují snadnou manipulaci s břemenem s využitím minimální lidské námahy. Námaha pro operace s jakkoli těžkým břemenem je pro člověka elektronicky redukována na minimum.

Elektronické a pneumatické inteligentní balancery jsou vhodné především pro strojírenský, automobilový, textilní či potravinářský průmysl.

více informací o balancérech

Elektronické balancéry - série Liftronic

Elektronické balancéry série Liftronic jsou ideální všude tam, kde je vyžadována rychlost, plynulý pohyb a přesné umístění břemene. Jde o balancéry INDEVA, které odpovídají stavu techniky průmyslových manipulátorů.

Pneumatické balancéry - řada PN

Pneumatické manipulátory série PN jsou ideální pro manipulaci s offsetovými břemeny nebo velkými těžkými břemeny, které potřebují pevný systém uchopení. Balancéry série PN mohou být navrženy podle předpisů ATEX v souladu s direktivami EU 94/9 v souvislosti s aplikacemi ve sledovaných prostředích s nebezpečím výbuchu, klasifikovaných

Mateřská firma - výrobce balancérů

Compatto www.indevagroup.cz

Scaglia Indeva navrhuje a vyrábí průmyslové balancéry od roku 1970 a dnes je světovým dodavatelem číslo jedna pro řešení v manipulaci s materiálem. Díky zkušenostem je firma Scaglia INDEVA schopna vyhovět požadavkům na vyšší produktivitu kombinovaným s bezpečností a ergonomií.